Crkva Sv. Kate

Crkva Sv. Kate ujedno je i najstarija crkva u Novigradu.


Ovu crkvu dao je podići ličko-krbavski velikaš i hrvatski ban Butko Kuriaković 1393.g., kao i franjevački samostan reda Male braće.

Pretpostavlja se da je na mjestu današnje crkve i samostana postojala benediktinska opatija dvojnog titulara (Sv. Pavla ili Sv. Kate), koja je porušena u 10. stoljeću.


Crkva je imala cemeterijalnu funkciju, a oko nje se nalazilo mjesno groblje koje je bilo u upotrebi do 1958. godine.

Od svog nastanka, crkva je u više navrata bila rušena i pregrađivana.