Crkva Sv. Martina

Na putu iz Novigrada prema Pridragi nalazi se usred polja ranokršćanska crkva Sv. Martina. 


Ova jednobrodna građevina sa tri apside izgrađena je u 5. ili 6. stoljeću.


Uz crkvu nalaze se ostatci krstionice iz istog razdoblja.