Crkva Sv. Nikole

Ova crkva iz 1800. godine smještena je na ulazu u novigradsku luku.