Gradina Budim

Na Budimu kod Posedarja prvo je pronađen novac mitske Korkire jedinstven na svijetu, a zatim je otkriveno još jedno vrijedno arheološko nalazište- pod morem je pronađena drveno- kamena konstrukcija luke koja datira iz 3. ili 2. stoljeća prije Krista.