Ranokršćanska crkva Sv. Mihovila

U neposrednoj blizini crkve Sv. Martina, 1940. godine otkrivena je predromanička šesterolisna crkva Sv. Mihovila.

 

Crkva potječe iz 9. stoljeća, a uz nju se vjerojatno nalazio samostanski kompleks.


Porušili su je Turci 1560. godine.