Tradicionalna trka magaraca

Tradicionalna Trka magaraca je jedan od najvećih događaja u godini u Posedarju. Osim same trke magaraca, organiziraju se razne zabavne aktivnosti namijenjene djeci. To uključuje natjecanja poput potezanja konopa, nošenja jaja u žlicama, utrke u vrećama i plivanje. Također organiziramo tombolu s bogatim nagradama.


29.7.2023.

  • Prijave za natjecanja od 17:00h na rivi
  • Natjecanja od 18:00 h
  • Koncert Giuliano&Diktatori od 21:00h