Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica područja Novigradsko more uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

 

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

 

Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici područja Novigradsko more. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati: na adresu:

 

  • Turistička zajednica područja Novigradsko more,
  • Nikole Tavelića 11,Posedarje
  • donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice područja Novigradsko more radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.


Službenik za informiranje: Petra Bolanča dipl.tur.kom. tel.+385 23 375 629

Izvješća: